Tokyo City Keiba 2023-09-19 08:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Esprit Andy Yoshihiro Sawa Tsubasa Sasagawa SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
2 4 Aeno Kokuo Naoyuki Matoba Masashige Honda SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
3 Dondon Kazumasa Sakamoto Niihara Shuma SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
4 Taro Meister TSUYOSHI TAKANO Akira Harita SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
5 Satono Climb Hidemitsu Sakai Ryuji Tatsushiro SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
6 2 Presto Star Hiroshi Takami Genki Fujimoto SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
7 Rusk Miso Hiromitsu Kurita Shohei Nakamura SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
8 Bahia Ryo Akamine Fumio Matoba SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
9 3 Dagr Force Chiaki Hori Keita Nishi SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
10 1 Silvino Kazuma Hashimoto Norifumi Mikamoto SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52
11 Shita Bed Shin Tachibana Shohei Takahashi SP
09/18 11:52
-
09/19 08:52