Urawa 2023-09-19 09:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Parmenides Tsukasa Kaibazawa Kosei Akimoto SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
2 1 Star Komachi Morio Kawamura Koshi Yoshidome SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
3 3 Berylune Tsukasa Kaibazawa Yujiro Tanabata SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
4 Iceberg Alley Kazunori Sakai Yoichiro Muro SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
5 Seiun Mireia Toshio Tomita Yuto Kokubun SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
6 Secret Gear Kazuma Yabuguchi Kazuhiro Kato SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
7 4 Embers Tsukasa Kaibazawa Dai Okada SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
8 Wiseman Coat Yutaka Kawashima Yoshimi Hanzawa SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
9 2 Escoba Taht Kenji Uchino Mai Fukuhara SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
10 Siena Heart Toshio Tomita Yoshimi Nakashima SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13
11 Siena Kobushi Masami Yoshida Yuto Terashima SP
09/18 12:19
-
09/19 09:13