Pts

1 2 3 4
Viktor Slozka 5 11 6 7
Volodymyr Kaidakov 11 8 11 11