Pts

1 2 3
Vasily Kondratenko 4 9 8
Yurii Volkov 11 11 11