Pts

1 2 3 4 5
Pavel Plakushchyi 7 11 11 8 10
Oleksandr V Kovalchuk 11 9 9 11 4