Pts

1 2 3 4 5
Kristina Grechishnikova 5 11 6 11 6
Viktoriya Kandibina 11 6 11 8 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Viktoriya Kandibina
 • Game 1 Race to 5 - Viktoriya Kandibina
 • Game 1 Race to 7 - Viktoriya Kandibina
 • Game 1 Race to 9 - Viktoriya Kandibina
 • Game 1 - Viktoriya Kandibina won 5-11
 • 5-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Kristina Grechishnikova
 • Game 2 Race to 5 - Kristina Grechishnikova
 • Game 2 Race to 7 - Kristina Grechishnikova
 • Game 2 Race to 9 - Kristina Grechishnikova
 • Game 2 - Kristina Grechishnikova won 11-6
 • 11-6: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Viktoriya Kandibina
 • Game 3 Race to 5 - Viktoriya Kandibina
 • Game 3 Race to 7 - Viktoriya Kandibina
 • Game 3 Race to 9 - Viktoriya Kandibina
 • Game 3 - Viktoriya Kandibina won 6-11
 • 6-11: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Kristina Grechishnikova
 • Game 4 Race to 5 - Viktoriya Kandibina
 • Game 4 Race to 5 - Kristina Grechishnikova
 • Game 4 Race to 7 - Kristina Grechishnikova
 • Game 4 Race to 9 - Kristina Grechishnikova
 • Game 4 - Kristina Grechishnikova won 11-8
 • 11-8: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Kristina Grechishnikova
 • Game 5 Race to 5 - Viktoriya Kandibina
 • Game 5 Race to 7 - Viktoriya Kandibina
 • Game 5 Race to 9 - Viktoriya Kandibina