[3] Hyundai Skywalkers 3-1 KB Stars [6] 2016-12-04 05:00

Round: 1

Hyundai Skywalkers Hyundai Skywalkers   KB Stars KB Stars
31 Points Won on Serve 26
5 Longest Streak 4

Pts

1 2 3 4 5
Hyundai Skywalkers 22 25 25 25
KB Stars 25 23 21 22

Comments

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Tie After 10
 • Set 1 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Lead After 20 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Tie After 30
 • Set 1 - Race to 20 points - KB Stars
 • 22-25: Set 1 score
 • Set 2 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 2 Tie After 10
 • Set 2 - Race to 10 points - KB Stars
 • Set 2 Lead After 20 Points - KB Stars
 • Set 2 - Race to 15 points - KB Stars
 • Set 2 Lead After 30 Points - KB Stars
 • Set 2 - Race to 20 points - Hyundai Skywalkers
 • 25-23: Set 2 score
 • Set 3 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Lead After 10 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Lead After 20 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Lead After 30 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 - Race to 20 points - Hyundai Skywalkers
 • 25-21: Set 3 score
 • Set 4 - Race to 5 points - KB Stars
 • Set 4 Tie After 10
 • Set 4 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 4 Lead After 20 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 4 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 4 Lead After 30 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 4 - Race to 20 points - Hyundai Skywalkers