Bayi

Bayi 1-3 Shanghai (China CVL) 2016-12-04 08:00

Shanghai
Bayi   Shanghai
Points Won on Serve
Longest Streak

Pts

1 2 3 4
Bayi 25 15 23 19
Shanghai 23 25 25 25

Comments


Events