Tussle v Nerzhul (LOL - LCK Summer Split) 2016-12-01 17:05