Head to Head

Liga Pro 2021/09/15 18:30 Anton Mohnachev v Evgeny Anisimov W 3-0

Home History

Liga Pro 2021/09/15 18:30 Anton Mohnachev v Evgeny Anisimov W 3-0
Liga Pro 2021/09/15 18:00 Vjacheslav Chernov v Anton Mohnachev L 3-2
Liga Pro 2021/09/15 16:30 Anton Mohnachev v Aleksandr Alekseev W 3-0
Liga Pro 2021/09/12 20:00 Dmitry Tikhnenko v Anton Mohnachev L 3-2
Liga Pro 2021/09/12 18:30 Vladimir Mishakin v Anton Mohnachev W 0-3
Liga Pro 2021/09/12 17:30 Aleksey Komarov v Anton Mohnachev W 2-3
Liga Pro 2021/09/12 17:00 Anton Mohnachev v Dmitry Tikhnenko L 1-3
Liga Pro 2021/09/06 12:00 Anton Mohnachev v Alexey Kazakov L 2-3

Away History

Liga Pro 2021/09/15 18:30 Anton Mohnachev v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2021/09/15 17:30 Aleksandr Alekseev v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 2021/09/15 17:00 Evgeny Anisimov v Vjacheslav Chernov W 3-1
Liga Pro 2021/09/15 12:00 Evgeny Anisimov v Dmitry Bogdanov L 1-3
Liga Pro 2021/09/15 11:00 Evgeny Anisimov v Vladimir Dakhin W 3-1
Liga Pro 2021/09/15 09:30 Evgeny Anisimov v Dmitry Bogdanov L 2-3
Liga Pro 2021/09/15 08:30 Roman Astreev v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 2021/09/13 19:30 Vladimir Mishakin v Evgeny Anisimov W 0-3