Li Yuan

Gibraltar Open 2019 02/28 13:10 7 Andy Hicks v Li Yuan 4-2
Gibraltar Open 2019 02/22 13:45 7 Joel Walker v Li Yuan 1-0
China Open Qual 2019 02/20 19:00 7 Ben Woollaston v Li Yuan 6-1
Welsh Open 2019 02/11 10:00 7 Li Yuan v Dominic Dale 2-4
China Championship Qualifiers 2019 12/20 14:30 7 Ross Muir v Li Yuan 5-1
Gibraltar Open 2019 12/11 19:00 7 Matthew Stevens v Li Yuan 4-2
Gibraltar Open 2019 11/29 19:30 7 Scott Donaldson v Li Yuan 6-3
Gibraltar Open 2019 11/12 10:00 7 Eden Sharav v Li Yuan 4-3
China Championship Qualifiers 2019 10/28 11:30 14 Mark Selby v Li Yuan 6-5
Gibraltar Open 2019 10/16 12:00 7 John Higgins v Li Yuan 4-1
China Championship Qualifiers 2019 08/19 18:00 7 Lyu Haotian v Li Yuan 5-4
China Championship Qualifiers 2019 08/18 09:00 7 Liang Wenbo v Li Yuan 4-2
China Championship Qualifiers 2019 08/15 12:30 7 Li Yuan v Ross Muir 4-3
Gibraltar Open 2019 07/27 13:45 7 Li Yuan v Neil Robertson 2-4
China Championship Qualifiers 2019 07/09 09:00 7 Joe Perry v Li Yuan 5-3
China Championship Qualifiers 2019 07/03 12:00 7 Paul S Davison v Li Yuan 1-4
China Championship Qualifiers 2019 04/12 09:00 7 Tian Pengfei v Li Yuan 10-1
Gibraltar Open 2019 03/09 08:10 10 Li Yuan v Tom Ford 1-4
Gibraltar Open 2019 02/26 12:45 7 Li Yuan v Ricky Walden 1-4
Gibraltar Open 2019 02/08 19:50 7 Basem Eltahhan v Li Yuan 1-0
China Championship Qualifiers 2019 01/30 15:25 7 Kyren Wilson v Li Yuan 6-0
China Championship Qualifiers 2019 12/20 19:00 7 Mark Allen v Li Yuan 5-3
Gibraltar Open 2019 12/11 10:00 7 Xiao Guodong v Li Yuan 4-1
Gibraltar Open 2019 11/28 19:30 7 Ben Woollaston v Li Yuan 6-2
Gibraltar Open 2019 11/24 12:00 3 Li Yuan v Elliot Slessor 4-5
Gibraltar Open 2019 11/23 21:05 10 Gary Wilson v Li Yuan 1-4
Gibraltar Open 2019 11/23 13:00 9 Anthony McGill v Li Yuan 3-4
Gibraltar Open 2019 11/22 12:45 8 Zhang Yong v Li Yuan 0-4
Gibraltar Open 2019 11/21 09:40 7 Adiyta Mehta v Li Yuan 0-4
China Championship Qualifiers 2019 11/14 11:30 7 Li Yuan v Martin Gould 0-5