Kolosinska/Kociolek

FIVB Qinzhou 10/15 03:05 - Artacho/Clancy v Kociolek/Kolosinska 2-0
FIVB Qinzhou 10/15 03:02 - Clancy/Artacho v Kociolek/Kolosinska 21-12
FIVB Qinzhou 10/14 06:05 - Kociolek/Kolosinska v Ross/Sweat 2-0
FIVB Qinzhou 10/14 01:00 1 Kociolek/Kolosinska v Bawden/Ngauamo 2-0
FIVB Qinzhou 10/13 02:40 1 Kociolek/Kolosinska v Schutzenhofer/Plesiutschnig 2-1
FIVB Qinzhou 10/13 02:32 - Kociolek/Kolosinska v Plesiutschnig/Sch'ein 14-6
FIVB Qinzhou 10/12 03:30 1 Ross/Claes v Kociolek/Kolosinska 0-2
FIVB Sydney Women 09/24 11:30 1 Kociolek/Kolosinska v Makhno In/Makhno Ir 1-2
FIVB Sydney Women 09/23 15:40 1 Kociolek/Kolosinska v Jupiter/Lusson 2-0
FIVB Sydney Women 09/23 10:12 1 Chamereau/Placette v Kociolek/Kolosinska 1-2
FIVB Sydney Women 09/22 16:00 1 Kociolek/Kolosinska v Matei/Vaida 0-2
FIVB Sydney Women 09/22 10:20 1 Kociolek/Kolosinska v Simonsson/Yoken 2-0