Galitsky Lvy Novoyavorivsk HC Halytsky Levy

Ukraine Hockey League 02/28 16:00 - HK Kremenchug v HC Halytsky Levy L 7-0
Ukraine Hockey League 02/27 16:00 - HK Kremenchug v HC Halytsky Levy L 6-0
Ukraine Hockey League 02/22 16:45 - HC Vovky Brovary v Galitsky Lvy Novoyavorivsk L 6-2
Ukraine Hockey League 02/07 16:00 - HC Halytsky Levy v HC Donbass L 3-15
Ukraine Hockey League 01/31 17:00 - Galitsky Lvy Novoyavorivsk v HK Kremenchug L 1-5
Ukraine Hockey League 01/25 15:50 - Dynamo Kharkiv v HC Halytsky Levy L 5-3
Ukraine Hockey League 01/16 16:00 - HC Donbass v HC Halytsky Levy L 9-1
Ukraine Hockey League 01/10 17:00 - HC Halytsky Levy v Bilyi Bars L 1-9
Ukraine Hockey League 12/21 16:45 - HC Vovky Brovary v Galitsky Lvy Novoyavorivsk W 2-3
Ukraine Hockey League 12/18 17:00 - Galitsky Lvy Novoyavorivsk v HK Kremenchug W 4-3
Ukraine Hockey League 11/27 16:00 - HC Halytsky Levy v HC Donbass L 3-5
Ukraine Hockey League 11/25 11:00 - Bilyi Bars v Galitsky Lvy Novoyavorivsk L 3-0
Ukraine Hockey League 11/22 17:00 - HC Halytsky Levy v HC Vovky Brovary W 3-1
Ukraine Hockey League 11/16 13:35 - Dynamo Kharkiv v HC Halytsky Levy L 5-2
Ukraine Hockey League 11/14 17:30 - HC Donbass v Galitsky Lvy Novoyavorivsk L 11-0
Ukraine Hockey League 11/01 16:00 - Galitsky Lvy Novoyavorivsk v HC Donbass L 3-7
Ukraine Hockey League 10/19 15:00 - HK Kremenchug v Galitsky Lvy Novoyavorivsk L 3-2
Ukraine Hockey League 10/18 15:00 - HC Vovky Brovary v HC Halytsky Levy L 8-4
Ukraine Hockey League 10/12 16:00 - Galitsky Lvy Novoyavorivsk v Dinamo Kharkiv L 2-4
Ukraine Hockey League 10/04 16:00 - HC Halytsky Levy v Bilyi Bars L 2-3
Ukraine Hockey League 09/29 15:00 - HK Kremenchug v HC Halytsky Levy L 5-4
Ukraine Hockey League 09/27 15:00 - HC Vovky Brovary v HC Halytsky Levy W 1-3
Ukraine Hockey League 09/14 15:00 - Dynamo Kharkiv v HC Halytsky Levy L 6-2