Zhetysu Zhastar

Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/27 12:30 - Zhetysu Zhastar v VC Aktobe 21-23
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/26 11:00 - Dinamo Kazygurt v Zhetysu Zhastar 3-1
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/24 09:00 - Zhetysu Zhastar v Zhaik Kondensant 3-1
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/23 09:00 - Dinamo-Kostanay v Zhetysu Zhastar 0-3
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/22 11:00 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 3-1
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/28 12:00 - Zhetysu Zhastar v VC Aktobe 1-3
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/27 12:00 - Dinamo Kazygurt v Zhetysu Zhastar 3-2
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/25 12:00 - Zhetysu Zhastar v Zhaik Kondensant 24-16
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/24 12:00 - Dinamo-Kostanay v Zhetysu Zhastar View
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/24 11:42 - Zhetysu Zhastar v Dinamo-Kostanay 25-18
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/23 12:00 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 14-13
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/27 07:00 - Zhetysu Zhastar v VC Aktobe 19-24
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/26 07:00 - Dinamo Kazygurt v Zhetysu Zhastar 3-0
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/24 11:30 - Zhetysu Zhastar v Zhaiyk 20-14
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/23 07:00 - Kostanay v Zhetysu Zhastar 16-23
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/22 09:00 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 12-9
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/25 04:00 - Zhetysu Zhastar v Dinamo-Kostanay 25-21
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/24 09:00 - Dinamo Kazygurt v Zhetysu Zhastar 25-14
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/22 07:00 - Zhetysu Zhastar v VC Aktobe 18-22
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/21 10:00 - Zhaiyk v Zhetysu Zhastar 24-21
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/20 11:30 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 18-24
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/27 10:00 - Zhetysu Zhastar v VC Aktobe 24-18
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/26 12:30 - Dinamo Kazygurt v Zhetysu Zhastar 0-0
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/24 12:30 - Zhetysu Zhastar v Zhaiyk 23-21
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/23 13:52 - Zhetysu Zhastar v Dinamo-Kostanay 25-19
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/23 12:25 - Dinamo-Kostanay v Zhetysu Zhastar 0-0
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/22 12:30 - Zhetysu Zhastar v Kaisar Kyzylorda 11-15
Kazakhstan Cup 09/30 08:00 - Zhetysu Zhastar v VC Altai 2 U23 25-16
Kazakhstan Cup 09/29 06:00 - Zhetysu Zhastar v Kaisar Kyzylorda 26-25
Kazakhstan Cup 09/28 12:30 - Yesil SK v Zhetysu Zhastar 25-17