Kaisar Kyzylorda

Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/27 10:00 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo-Kostanay 20-12
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/26 13:30 - VC Aktobe v Kaisar Kyzylorda 3-0
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/24 11:00 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo Kazygurt 18-23
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/23 11:00 - Zhaik Kondensant v Kaisar Kyzylorda 3-1
Kazakhstan Vyshaya Liga A 04/22 11:00 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 3-1
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/28 10:00 - Kaysar v Dinamo-Kostanay 16-13
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/27 10:00 - VC Aktobe v Kaisar Kyzylorda 18-22
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/25 08:00 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo Kazygurt 22-25
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/24 10:00 - Zhaik Kondensant v Kaisar Kyzylorda 10-15
Kazakhstan Vyshaya Liga A 03/23 12:00 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 14-13
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/27 09:00 - Kaisar Kyzylorda v Kostanay 3-0
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/26 09:00 - VC Aktobe v Kaisar Kyzylorda 3-2
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/24 09:00 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo Kazygurt 21-24
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/23 11:30 - Zhaiyk v Kaisar Kyzylorda 10-13
Kazakhstan Vyshaya Liga A 02/22 09:00 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 12-9
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/25 08:30 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo Kazygurt 18-24
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/24 12:30 - Kaisar Kyzylorda v VC Aktobe 14-12
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/22 12:30 - Kaisar Kyzylorda v Zhaiyk 22-16
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/21 12:30 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo-Kostanay 24-16
Kazakhstan Vyshaya Liga A 12/20 11:30 - Kaisar Kyzylorda v Zhetysu Zhastar 18-24
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/27 06:00 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo-Kostanay 27-25
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/26 10:30 - VC Aktobe v Kaisar Kyzylorda 0-0
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/24 08:30 - Kaisar Kyzylorda v Dinamo Kazygurt 8-14
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/23 10:30 - Zhaiyk v Kaisar Kyzylorda 21-22
Kazakhstan Vyshaya Liga A 11/22 12:30 - Zhetysu Zhastar v Kaisar Kyzylorda 11-15
Kazakhstan Cup 09/30 06:00 - Kaisar Kyzylorda v Pavlodar 2 U23 23-19
Kazakhstan Cup 09/29 06:00 - Zhetysu Zhastar v Kaisar Kyzylorda 26-25
Kazakhstan Cup 09/28 08:00 - Kaisar Kyzylorda v VC Zhayyk 16-22
Kazakhstan Cup 09/26 10:00 - Kaisar Kyzylorda v Pavlodar 2 U23 25-23
Kazakhstan Cup 09/25 12:30 - Yesil Petropavlovsk v Kaisar Kyzylorda 25-15