Roman Karpesh

Moscow Liga Pro 10/21 14:19 - Roman Karpesh v Eduard Kabanov 1-1
Moscow Liga Pro 10/21 12:30 - Roman Karpesh v Aleksei Innazarov 11-9
Moscow Liga Pro 10/21 11:30 - Roman Karpesh v Alexander Nevzorov 4-5
Moscow Liga Pro 10/21 10:30 - Yurii Sokolov v Roman Karpesh 5-4
Moscow Liga Pro 10/21 09:00 - Eduard Kabanov v Roman Karpesh 4-6
Moscow Liga Pro 10/19 20:40 - Maksim Sodil v Roman Karpesh 11-8
Moscow Liga Pro 10/19 19:00 - Aleksei Innazarov v Roman Karpesh 4-7
Moscow Liga Pro 10/19 17:30 - Roman Karpesh v Maksim Sodil 2-5
Moscow Liga Pro 10/19 16:00 - Roman Karpesh v Pavel Pinkovskii 10-9
Moscow Liga Pro 10/19 15:00 - Dmitry Merzlikin v Roman Karpesh 6-8
Moscow Liga Pro 10/14 13:56 - Roman Karpesh v Dmitry Merzlikin 6-8
Moscow Liga Pro 10/14 12:00 - Roman Karpesh v Eduard Kabanov View
Moscow Liga Pro 10/14 11:00 - Aleksei Innazarov v Roman Karpesh 2-5
Moscow Liga Pro 10/14 10:00 - Dmitry Merzlikin v Roman Karpesh 5-3
Moscow Liga Pro 10/14 09:00 - Roman Karpesh v Pavel Pinkovskii 16-14
Moscow Liga Pro 10/08 14:17 - Roman Karpesh v Alexander Chentsov 13-14
Moscow Liga Pro 10/08 12:30 - Roman Karpesh v Klim Viktorov 8-7
Moscow Liga Pro 10/08 11:30 - Roman Karpesh v Gleb Stashkovsky 7-8
Moscow Liga Pro 10/08 10:30 - Andrey Yemelyanov v Roman Karpesh 11-12
Moscow Liga Pro 10/08 09:00 - Alexander Chentsov v Roman Karpesh 9-9
Moscow Liga Pro 10/01 14:49 - Yuri Sokolov v Roman Karpesh 11-4
Moscow Liga Pro 10/01 13:00 - Aleksej Kuznecov v Roman Karpesh 8-8
Moscow Liga Pro 10/01 11:30 - Igor Petrushin v Roman Karpesh 8-3
Moscow Liga Pro 10/01 10:00 - Roman Karpesh v Yuri Sokolov 12-12
Moscow Liga Pro 10/01 08:09 - Roman Karpesh v Eduard Kabanov 6-10
Moscow Liga Pro 09/24 13:40 - Gleb Stashkovskii v Roman Karpesh 8-11
Moscow Liga Pro 09/24 12:00 - Roman Karpesh v Aleksandr Chencov 5-9
Moscow Liga Pro 09/24 11:00 - Aleksandr Shirshov v Roman Karpesh 7-11
Moscow Liga Pro 09/24 10:00 - Klim Viktorov v Roman Karpesh 9-7
Moscow Liga Pro 09/24 09:00 - Roman Karpesh v Gleb Stashkovskii 10-6