Roman Karpesh

Moscow Liga Pro 08/13 14:15 - Yuri Sokolov v Roman Karpesh 6-10
Moscow Liga Pro 08/13 12:30 - Klim Viktorov v Roman Karpesh 9-10
Moscow Liga Pro 08/13 11:00 - Roman Karpesh v Yuri Sokolov 8-11
Moscow Liga Pro 08/13 09:30 - Roman Karpesh v Alexander Chentsov 7-10
Moscow Liga Pro 08/13 08:15 - Aleksandr Shirshov v Roman Karpesh 8-11
Moscow Liga Pro 08/12 13:00 - Ubaidullo Sultonov v Roman Karpesh 11-9
Moscow Liga Pro 08/12 11:30 - Alexander Chentsov v Roman Karpesh 9-9
Moscow Liga Pro 08/12 10:00 - Roman Karpesh v Alexander Shirshov 6-10
Moscow Liga Pro 08/12 08:15 - Roman Karpesh v Andrey Emelyanov 9-9
Moscow Liga Pro 07/15 13:00 - Roman Karpesh v Igor Petrushin 7-8
Moscow Liga Pro 07/15 12:00 - Ubaidullo Sultonov v Roman Karpesh 10-4
Moscow Liga Pro 07/15 10:30 - Roman Karpesh v Aleksandr Monakov 8-11
Moscow Liga Pro 07/15 09:30 - Dmitry Merzlikin v Roman Karpesh 11-9
Moscow Liga Pro 07/08 14:01 - Aleksandr Monakov v Roman Karpesh 8-4
Moscow Liga Pro 07/08 13:00 - Roman Karpesh v Dmitry Merzlikin 11-5
Moscow Liga Pro 07/08 12:00 - Alexander Chentsov v Roman Karpesh 8-10
Moscow Liga Pro 07/08 10:30 - Roman Karpesh v Aleksandr Monakov 4-11
Moscow Liga Pro 07/08 09:30 - Pavel Pinkovskii v Roman Karpesh 6-11
Moscow Liga Pro 07/02 13:00 - Roman Karpesh v Vladislav Kazakov 11-12
Moscow Liga Pro 07/02 11:30 - Vladislav Kazakov v Roman Karpesh 4-11
Moscow Liga Pro 07/02 10:00 - Ubaidullo Sultonov v Roman Karpesh 11-8
Moscow Liga Pro 07/02 08:30 - Roman Karpesh v Yurii Sokolov 9-7
Moscow Liga Pro 07/02 07:00 - Roman Karpesh v Andrey Emelyanov 11-9
Moscow Liga Pro 06/24 12:44 - Roman Karpesh v Pavel Piinkovsky 9-6
Moscow Liga Pro 06/24 11:00 - Arseny Butenko v Roman Karpesh 3-9
Moscow Liga Pro 06/24 09:30 - Roman Karpesh v Evgeniy Boyarkin 13-13
Moscow Liga Pro 06/24 08:00 - Roman Karpesh v Alexander Chenstov 9-5
Moscow Liga Pro 06/24 07:00 - Pavel Pinkovskii v Roman Karpesh 9-11
Moscow Liga Pro 05/06 12:13 - Vladislav Kazakov v Roman Karpesh 7-3
Moscow Liga Pro 05/06 11:00 - Roman Karpesh v Andrey Emelyanov 10-5