Denmark U18

U18 World Championship 04/20 14:00 5 Denmark U18 v Kazakhstan U18 L 2-3
U18 World Championship 04/18 17:30 4 Denmark U18 v France U18 W 5-3
U18 World Championship 04/17 14:00 3 Germany U18 v Denmark U18 L 5-2
U18 World Championship 04/15 10:30 2 Denmark U18 v Ukraine U18 W 6-2
U18 World Championship 04/14 10:30 1 Norway U18 v Denmark U18 W 1-2
U18 Friendly Games 11/09 17:00 - Slovakia U18 v Denmark U18 L 3-2
U18 World Championship 04/08 09:15 5 Denmark U18 v Norway U18 W 5-3
U18 World Championship 04/06 17:15 4 Denmark U18 v Latvia U18 L 1-4
U18 World Championship 04/05 13:15 3 Kazakhstan U18 v Denmark U18 W 2-4
U18 World Championship 04/03 13:15 2 Denmark U18 v Slovenia U18 L 2-3
U18 World Championship 04/02 09:15 1 Germany U18 v Denmark U18 L 7-2
U18 World Championship 04/13 18:00 5 Denmark U18 v Germany U18 W 5-4
U18 World Championship 04/11 11:00 4 Kazakhstan U18 v Denmark U18 L 4-3
U18 World Championship 04/10 14:30 3 Denmark U18 v Norway U18 W 3-2
U18 World Championship 04/08 18:00 2 Denmark U18 v France U18 L 2-4
U18 World Championship 04/07 18:00 1 Hungary U18 v Denmark U18 W 1-4
U18 World Championship 04/24 16:00 14 Latvia U18 v Denmark U18 L 4-3
U18 World Championship 04/23 00:00 14 Denmark U18 v Latvia U18 W 4-1
U18 World Championship 04/21 16:00 14 Latvia U18 v Denmark U18 L 5-1
U18 World Championship 04/18 23:00 1 Czech Rep U18 v Denmark U18 L 9-2
U18 World Championship 04/18 00:00 1 Denmark U18 v Finland U18 L 1-4
U18 World Championship 04/16 00:00 1 Denmark U18 v Canada U18 L 2-10
U18 World Championship 04/14 20:30 1 Slovakia U18 v Denmark U18 L 5-4
U18 World Championship 04/18 18:00 5 Denmark U18 v Norway U18 W 2-1
U18 World Championship 04/17 11:00 4 Kazakhstan U18 v Denmark U18 W 2-5
U18 World Championship 04/15 11:00 3 Denmark U18 v France U18 W 4-1
U18 World Championship 04/13 18:00 2 Denmark U18 v Belarus U18 W 4-3
U18 World Championship 04/12 14:30 1 Hungary U18 v Denmark U18 W 1-9
U18 World Championship 04/25 13:00 14 Denmark U18 v Germany U18 L 2-3
U18 World Championship 04/24 08:00 14 Germany U18 v Denmark U18 L 3-2