Anastasia Golubeva

Moscow Liga Pro 06/19 14:00 - Anastasia Golubeva v Natalia Malinina 12-13
Moscow Liga Pro 06/19 13:00 - Viktoriya Kandibina v Anastasia Golubeva 5-6
Moscow Liga Pro 06/19 11:30 - Daria Shadrina v Anastasia Golubeva 6-7
Moscow Liga Pro 06/19 10:00 - Anastasia Golubeva v Mariia Vinogradova 8-3
Moscow Liga Pro 06/19 08:15 - Anastasia Golubeva v Natalia Malinina 5-1
Moscow Liga Pro 06/18 14:00 - Anastasia Golubeva v Tatyana Mihailova 3-3
Moscow Liga Pro 06/18 13:00 - Anastasia Golubeva v Mariia Vinogradova 11-9
Moscow Liga Pro 06/18 12:00 - Daria Shadrina v Anastasia Golubeva 2-4
Moscow Liga Pro 06/18 10:30 - Anastasia Golubeva v Natalia Malinina 7-2
Moscow Liga Pro 06/18 09:30 - Tatyana Mihailova v Anastasia Golubeva 7-10
Moscow Liga Pro 05/22 14:00 - Anastasia Golubeva v Olga Shishmareva 4-3
Moscow Liga Pro 05/22 12:30 - Anastasia Golubeva v Natalya Tirskih 11-5
Moscow Liga Pro 05/22 11:30 - Anastasia Golubeva v Olga Shishmareva 9-3
Moscow Liga Pro 05/22 10:30 - Irina Nefedova v Anastasia Golubeva 7-6
Moscow Liga Pro 05/22 09:00 - Viktoriya Kandibina v Anastasia Golubeva 4-8
Moscow Liga Pro 05/21 14:00 - Anastasia Golubeva v Irina Nefedova 9-7
Moscow Liga Pro 05/21 12:30 - Irina Nefedova v Anastasia Golubeva 3-5
Moscow Liga Pro 05/21 11:00 - Anastasia Golubeva v Olga Shishmareva 7-3
Moscow Liga Pro 05/21 09:30 - Anastasia Golubeva v Natalya Tirskikh 9-7
Moscow Liga Pro 05/21 08:15 - Natalia Malinina v Anastasia Golubeva 8-10
Moscow Liga Pro 04/04 13:33 - Ekaterina Okhotnikova v Anastasia Golubeva 4-5
Moscow Liga Pro 04/04 13:00 - Anastasia Golubeva v Olga Shishmareva 9-10
Moscow Liga Pro 04/04 12:00 - Natalya Tirskikh v Anastasia Golubeva 7-8
Moscow Liga Pro 04/04 10:30 - Anastasia Golubeva v Ekaterina Okhotnikova 10-11
Moscow Liga Pro 04/04 09:30 - Victoria Candybina v Anastasia Golubeva 8-9
Moscow Liga Pro 04/02 13:37 - Anastasia Golubeva v Viktoriya Kandibina 11-4
Moscow Liga Pro 04/02 12:00 - Anastasia Golubeva v Natalya Tirskikh 3-2
Moscow Liga Pro 04/02 11:00 - Anna Krasikova v Anastasia Golubeva 3-2
Moscow Liga Pro 04/02 10:00 - Viktoriya Kandibina v Anastasia Golubeva 6-7
Moscow Liga Pro 04/02 09:00 - Anastasia Golubeva v Irina Nefedova 11-5