Wan Ching Ko

Korea Open 07/12 09:30 1 Wan Ching Ko v Avanti Sinha 1-3
Korea Open 07/12 08:30 1 Wan Ching Ko v Lina Lei 0-3
Korea Open 07/12 02:30 1 Wan Ching Ko v Tracy Feng 0-3
Korea Open 07/12 01:30 1 Wan Ching Ko v Kai Peng 0-3
Korea Open 07/12 00:30 1 Wan Ching Ko v Qian Yang 0-3
Korea Open 07/11 23:30 1 Wan Ching Ko v Miao Miao 0-0
Korea Open 07/11 02:00 1 Wan Ching Ko v May Chyi Wong 3-1
Korea Open 07/11 01:45 - Wan Ching Ko v Anushka Fernando 10-6
Korea Open 07/10 05:30 1 Jiamuwa Wu v Wan Ching Ko 3-0
Korea Open 07/10 02:30 1 Mia Yu Han Zou v Wan Ching Ko 3-0
Korea Open 07/10 02:00 1 Nicole Low v Wan Ching Ko 3-1