Timofey Razinkov

Results

Liga Pro 04/12 11:45 - Dmitry Petrochenko v Timofey Razinkov L 3-2
Liga Pro 04/12 10:45 - Dmitry Petrochenko v Timofey Razinkov L 3-0
Liga Pro 04/12 09:45 - Sergey Nikulin v Timofey Razinkov L 3-1
Liga Pro 04/12 09:15 - Timofey Razinkov v Nikita Lyfenko L 1-3
Liga Pro 04/10 19:45 - Sergey Nikulin v Timofey Razinkov L 3-0
Liga Pro 04/10 18:45 - Timofey Razinkov v Mihail Andrusenko L 1-3
Liga Pro 04/10 18:15 - Sergey Nikulin v Timofey Razinkov L 3-1
Liga Pro 04/10 16:45 - Timofey Razinkov v Dmitry Petrochenko L 1-3
Liga Pro 04/08 19:45 - Mihail Andrusenko v Timofey Razinkov L 3-0
Liga Pro 04/08 18:45 - Timofey Razinkov v Vladimir Marshalov L 0-3
Liga Pro 04/08 18:15 - Nikita Lyfenko v Timofey Razinkov L 3-1
Liga Pro 04/08 16:45 - Timofey Razinkov v Mihail Andrusenko L 2-3