Seals 3x3

3x3 EXE Premier 08/24 06:23 - Seals 3x3 v Utsunomiya Brex 3x3 L 16-17
3x3 EXE Premier 08/24 05:45 - Minakami Town 3x3 v Seals 3x3 L 17-14
Japan 3x3 EXE Premier 07/28 03:15 - Seals 3x3 v Hachinohe Dime 3x3 L 15-21
Japan 3x3 EXE Premier 07/28 02:10 - Seals 3x3 v Sendai Air Joker 3x3 L 19-21
Japan 3x3 EXE Premier 07/21 07:41 - Utsunomiya Brex 3x3 v Seals 3x3 L 21-12
Japan 3x3 EXE Premier 07/21 06:56 - Zethree 3x3 v Seals 3x3 W 16-21
3x3 EXE Premier 07/06 07:13 - Hachinohe Dime 3x3 v Seals 3x3 L 21-20
3x3 EXE Premier 07/06 06:41 - Sendai Air Joker 3x3 v Seals 3x3 W 16-19
3x3 EXE Premier 07/06 06:04 - Utsunomiya Brex 3x3 v Seals 3x3 L 22-12
3x3 EXE Premier 06/22 03:07 - Seals 3x3 v Kyoto BB 3x3 L 18-21
3x3 EXE Premier 06/22 02:29 - Hanshin Epic 3x3 v Seals 3x3 L 15-13
3x3 EXE Premier 06/08 09:29 - Seals 3x3 v Sendai Air Joker 3x3 L 18-22
3x3 EXE Premier 06/08 09:01 - Seals 3x3 v Utsunomiya Brex 3x3 W 21-6
3x3 EXE Premier 06/08 08:01 - Leovista BB 3x3 v Seals 3x3 L 21-19
3x3 EXE Premier 06/08 07:23 - Minakami Town 3x3 v Seals 3x3 - View
Japan 3x3 Tour Open 04/20 07:39 - Utsunomiya 3x3 v Seals 3x3 L 21-15
Japan 3x3 Tour Open 04/20 06:55 - Seals 3x3 v Patriot 3x3 W 21-9
Japan 3x3 Tour Open 04/20 05:18 - Beefman 3x3 v Seals 3x3 W 12-20
Japan 3x3 Tour Open 04/20 02:47 - Seals 3x3 v Flag City 3x3 W 21-11
Japan 3x3 EXE Premier 03/17 01:44 - Ninja Airs 3x3 v Seals 3x3 L 21-15
Japan 3x3 EXE Premier 09/16 03:15 - Tachikawa Dice 3x3 v Seals 3x3 L 21-9
Japan 3x3 EXE Premier 09/15 06:30 - Seals 3x3 v Crayon 3x3 L 12-21
Japan 3x3 EXE Premier 09/15 04:35 - Nagoya 3x3 v Seals 3x3 W 17-20
Japan 3x3 EXE Premier 09/15 03:04 - Bele 3x3 v Seals 3x3 W 16-19