Shanghai Sharks U21

China NBL U21 09/08 06:00 - Shanghai Sharks U21 v Anhui Wenyi U21 L 73-88
China NBL U21 07/27 10:56 - Jiangsu Dragons U21 v Shanghai Sharks U21 L 111-87
China NBL U21 07/26 06:30 - Shanghai Sharks U21 v Xinjiang Flying Tigers U21 L 61-83
China NBL U21 07/25 08:15 - Zhejiang Guangsha U21 v Shanghai Sharks U21 L 72-49
China NBL U21 07/24 07:56 - Guangzhou Dralions U21 v Shanghai Sharks U21 W 59-80
China NBL U21 07/23 06:28 - Shanghai Sharks U21 v Jilin Northeast Tigers U21 L 86-93
China NBL U21 07/21 12:45 - Shanghai Sharks U21 v Liaoning Dinosaurs U21 W 81-61
China NBL U21 09/22 05:30 1 Shanghai Sharks U21 v Liaoning Dinosaurs U21 W 94-72
China NBL U21 09/21 07:30 1 Shanghai Sharks U21 v Sichuan Whale U21 W 72-54
China NBL U21 09/20 06:00 1 Shanghai Sharks U21 v Anhui Wenyi U21 W 86-82
China NBL U21 09/19 12:00 1 Guangzhou Dralions U21 v Shanghai Sharks U21 W 60-117
China NBL U21 09/18 07:30 1 Shanghai Sharks U21 v Fujian Sturgeons U21 L 48-73
China NBL U21 09/17 06:00 1 Beijing Beikong U21 v Shanghai Sharks U21 L 95-89

Leagues Played