Zhang Anda

German Masters Qualifiers 2019 12/18 10:00 - Zhou Yuelong v Zhang Anda 5-4
Championship League Snooker 2019 12/13 13:00 - Ryan Day v Zhang Anda 4-2
Championship League Snooker 2019 12/12 19:00 - Mark Davis v Zhang Anda 2-4
Championship League Snooker 2019 12/11 19:00 - Zhang Anda v Ken Doherty 4-0
Championship League Snooker 2019 11/29 19:30 - Kurt Maflin v Zhang Anda 6-3
Championship League Snooker 2019 11/14 13:00 - Zhang Anda v Ryan Day 3-4
Championship League Snooker 2019 11/13 16:30 - Zhang Anda v Yan Bingtao 4-3
Championship League Snooker 2019 10/29 06:30 - Zhang Anda v Ding Junhui 4-6
Championship League Snooker 2019 10/16 09:00 - Zhang Anda v Matthew Selt 3-4
International Championship Quals 10/11 18:30 - Daniel Wells v Zhang Anda 4-6
Championship League Snooker 2019 10/04 20:35 - Jack Lisowski v Zhang Anda 4-2
Championship League Snooker 2019 10/03 19:35 - Zhang Anda v Eden Sharav 4-2
Championship League Snooker 2019 10/01 18:00 - Zhang Anda v Alexander Ursenbacher 4-3
Championship League Snooker 2019 09/26 06:30 - Zhang Anda v Liang Wenbo 2-5
Championship League Snooker 2019 09/25 11:30 - Marco Fu v Zhang Anda 3-5
Championship League Snooker 2019 08/26 10:55 - Zhang Anda v Scott Donaldson 3-4
Championship League Snooker 2019 08/26 07:40 - Zhang Anda v Harvey Chandler 4-0
Championship League Snooker 2019 08/24 17:15 - Michael White v Zhang Anda 1-4
Championship League Snooker 2019 08/24 13:30 - Zhang Anda v Dominic Dale 4-2
German Masters Qualifiers 2019 08/20 18:00 - Andrew Higginson v Zhang Anda 3-5
German Masters Qualifiers 2019 08/17 18:00 - Lyu Haotian v Zhang Anda 0-4
German Masters Qualifiers 2019 08/15 12:00 - Peter Lines v Zhang Anda 4-3
Championship League Snooker 2019 08/06 11:30 - Jak Jones v Zhang Anda 5-3
German Masters Qualifiers 2019 07/06 18:00 - Stuart Bingham v Zhang Anda 4-5
German Masters Qualifiers 2019 07/04 12:00 - Zhang Anda v Tian Pengfei 3-4
German Masters Qualifiers 2019 04/18 10:00 - Stuart Carrington v Zhang Anda 10-8
German Masters Qualifiers 2019 04/17 10:00 - Stuart Carrington v Zhang Anda View
German Masters Qualifiers 2019 04/15 13:30 - Zhang Anda v Martin Gould 9-4
German Masters Qualifiers 2019 04/11 18:00 - Zhang Anda v Zhang Yong 10-6
Championship League Snooker 2019 03/10 16:20 - Soheil Vahedi v Zhang Anda 4-2