Intasa San Sadurnino

Results

Spain Superliga 2 04/11 10:00 - Leleman VB Valencia v Intasa San Sadurnino W 0-3
Spain Superliga 2 04/10 18:30 - Intasa San Sadurnino v Extremadura Grupo Laura Otero - View
Spain Superliga 2 04/09 17:00 - Leleman VB Valencia v Intasa San Sadurnino W 1-3
Spain Superliga 2 04/09 10:00 - Intasa San Sadurnino v Arona Intersport W 3-1
Spain Superliga 2 03/20 17:00 - Calasancias Coruna v Intasa San Sadurnino W 0-3
Spain Superliga 2 03/14 17:00 - Intasa San Sadurnino v Dumbria W 3-1
Spain Superliga 2 03/13 18:30 - Intasa San Sadurnino v Dumbria - View
Spain Superliga 2 03/07 09:30 - San Roque Batan v Intasa San Sadurnino L 3-2
Spain Superliga 2 03/06 11:00 - CV Sayre v Intasa San Sadurnino W 2-3
Spain Superliga 2 02/20 17:00 - Intasa San Sadurnino v Club Vigo W 3-0
Spain Superliga 2 02/13 16:00 - Intasa San Sadurnino v Extremadura Caceres L 2-3
Spain Superliga 2 01/30 18:30 - Intasa San Sadurnino v Club Vigo - View