Artyom Tsitselsky Artem Tsitselskii

Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 15:56 - Viktor Ivanov v Artyom Tsitselsky 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 15:00 - Timofey Shatilov v Artyom Tsitselsky 11-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 14:00 - Artyom Tsitselsky v Yurii Merkushin 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 13:00 - Viktor Ivanov v Artyom Tsitselsky 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 12:30 - Yurii Merkushin v Artyom Tsitselsky View
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 11:30 - Mazan Erdni-Goryaev v Artyom Tsitselsky 8-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 09:00 - Artyom Tsitselsky v Vladimir Makarkin 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/14 08:00 - Vitalii Bazilevskii v Artyom Tsitselsky 10-10
Moscow Liga Pro 12/23 02:00 - Konstantin Volodichev v Artyom Tsitselsky 8-11
Moscow Liga Pro 12/23 00:30 - Bogdan Grebenyuk v Artyom Tsitselsky 11-9
Moscow Liga Pro 12/22 23:00 - Artyom Tsitselsky v Sergey Skotnikov 4-11
Moscow Liga Pro 12/22 21:30 - Artyom Tsitselsky v Vladislav Nikitin 7-11
Moscow Liga Pro 12/16 02:28 - Artem Tsitselskii v Sergey Skotnikov 7-11
Moscow Liga Pro 12/16 01:00 - Artyom Tsitselsky v Sergey Skotnikov 10-9
Moscow Liga Pro 12/16 00:00 - Egor Mishutin v Artyom Tsitselsky 11-3
Moscow Liga Pro 12/15 23:00 - Danila Andreev v Artyom Tsitselsky 11-3
Moscow Liga Pro 12/15 22:00 - Artyom Tsitselsky v Anton Kulakov 11-6
Moscow Liga Pro 12/09 02:33 - Artyom Tsitselsky v Ivan Moshkov 9-10
Moscow Liga Pro 12/09 01:30 - Artyom Tsitselsky v Bogdan Grebenyuk 11-6
Moscow Liga Pro 12/09 00:30 - Artyom Tsitselsky v Konstantin Volodichev 5-8
Moscow Liga Pro 12/08 23:30 - Ivan Moshkov v Artyom Tsitselsky 7-9
Moscow Liga Pro 12/08 22:00 - Egor Mishutin v Artyom Tsitselsky 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/29 11:30 - Vitalii Bazilevskii v Artyom Tsitselsky 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/29 10:00 - Artyom Tsitselsky v Vitalii Bazilevskii 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/29 09:30 - Yurii Merkushin v Artyom Tsitselsky 9-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/26 10:59 - Artyom Tsitselsky v Danila Andreev 5-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/26 09:00 - Sergey Morozov v Artyom Tsitselsky 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/26 08:30 - Artyom Tsitselsky v Hayk Lulikyan 4-11
Moscow Liga Pro 11/18 02:31 - Artyom Tsitselsky v Anton Kulakov 12-11
Moscow Liga Pro 11/18 02:00 - Vyacheslav Ermilin v Artyom Tsitselsky 9-11