Sergey Kuzmin

Fixtures

Liga Pro 05/27 16:00 - Ilya Novikov v Sergey Kuzmin View
Liga Pro 05/27 17:00 - Sergey Kuzmin v Vladimir Zhulyabin View
Liga Pro 05/27 18:30 - Sergey Kuzmin v Igor Ramensky View

Results

Liga Pro 05/26 15:00 - Ilya Novikov v Sergey Kuzmin 3-0
Liga Pro 05/26 14:00 - Sergey Kuzmin v Alexey Ermilov 1-3
Liga Pro 05/26 13:30 - Vladimir Zhulyabin v Sergey Kuzmin 3-1
Liga Pro 05/26 12:00 - Sergey Kuzmin v Ilya Novikov 3-1
Liga Pro 05/25 23:00 - Ilya Novikov v Sergey Kuzmin 3-2
Liga Pro 05/25 22:00 - Oleg Kutuzov v Sergey Kuzmin 1-3
Liga Pro 05/25 21:00 - Ilya Novikov v Sergey Kuzmin 3-0
Liga Pro 05/25 20:30 - Sergey Kuzmin v Alexey Ermilov 1-3
Liga Pro 05/25 11:30 - Oleg Kutuzov v Sergey Kuzmin 3-1
Liga Pro 05/25 10:00 - Oleg Kutuzov v Sergey Kuzmin 3-0
Liga Pro 05/25 09:00 - Alexey Ermilov v Sergey Kuzmin 1-3
Liga Pro 05/25 08:30 - Sergey Kuzmin v Ilya Novikov 3-1