Ye Teng

Results

China Liga Pro 05/24 05:30 - Feng Chen v Ye Teng 10-8
China Liga Pro 05/24 04:30 - Ye Teng v Tai Yong Wang 11-9
China Liga Pro 05/24 03:30 - Li Bing Zhang v Ye Teng View
China Liga Pro 05/21 12:16 - Ye Teng v Ru Hai Jin 11-8
China Liga Pro 05/21 10:15 - Ru Hai Jin v Ye Teng 6-10
China Liga Pro 05/10 08:05 - Yu Cai Zhang v Ye Teng 11-7
China Liga Pro 05/10 07:00 - Ye Teng v Bao Shun Han 10-4
China Liga Pro 05/10 07:00 - Ye Teng v Qui Yang Zhao View
China Liga Pro 05/10 06:30 - Feng Chen v Ye Teng 6-7
China Liga Pro 05/10 05:00 - Ye Teng v Yu Cai Zhang 3-11
China Liga Pro 04/30 13:01 - Yong Qing Zhang v Ye Teng 11-4
China Liga Pro 04/30 10:50 - Xue Hui Leng v Ye Teng 9-4