Sergey Vakar

Moscow Liga Pro 11/15 07:06 - Sergey Vakar v Yaroslav Troyanov 7-11
Moscow Liga Pro 11/15 06:00 - Yaroslav Troyanov v Sergey Vakar 7-10
Moscow Liga Pro 11/15 05:00 - Marat Dulatov v Sergey Vakar 11-2
Moscow Liga Pro 11/15 04:30 - Sergey Vakar v Ildar Khairullin 14-16
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/08 19:09 - Sergey Vakar v Anton Yudin 10-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/08 18:00 - Yaroslav Evseev v Sergey Vakar 13-13
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/08 17:00 - Alexander Gribkov v Sergey Vakar 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/08 16:30 - Sergey Vakar v Anton Yudin 11-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/01 19:30 - Sergey Vakar v Ildar Khairullin 3-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/01 18:00 - Ildar Khairullin v Sergey Vakar 6-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/01 17:00 - Yaroslav Troyanov v Sergey Vakar 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/01 16:30 - Sergey Vakar v Evgeny Shishko View
Moscow Liga Pro 10/30 02:54 - Yaroslav Troyanov v Sergey Vakar 2-11
Moscow Liga Pro 10/30 01:30 - Evgenii Masokin v Sergey Vakar 10-8
Moscow Liga Pro 10/30 00:00 - Sergey Vakar v Anton Yudin 11-10
Moscow Liga Pro 10/29 22:30 - Sergey Vakar v Yaroslav Troyanov 9-11
Moscow Liga Pro 10/29 21:30 - Timofey Arteev v Sergey Vakar 10-12
Moscow Liga Pro 10/25 07:22 - Evgenii Masokin v Sergey Vakar 8-9
Moscow Liga Pro 10/25 06:00 - Evgenii Masokin v Sergey Vakar 10-7
Moscow Liga Pro 10/25 05:00 - Yaroslav Troyanov v Sergey Vakar 6-11
Moscow Liga Pro 10/25 04:30 - Sergey Vakar v Alexey Afanasyev 12-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/21 19:30 - Alexey Afanasyev v Sergey Vakar 9-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/21 18:00 - Valery Ivanov v Sergey Vakar 5-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/21 17:00 - Dmitry Petrochenko v Sergey Vakar 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/21 16:30 - Sergey Vakar v Alexey Afanasyev 14-15
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/14 19:02 - Dmitry Petrochenko v Sergey Vakar 4-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/14 18:00 - Dmitry Petrochenko v Sergey Vakar 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/14 17:00 - Ildar Khairullin v Sergey Vakar 11-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/14 16:30 - Sergey Vakar v Alexander Frolov 3-9
Moscow Liga Pro 10/09 02:25 - Sergey Vakar v Evgeny Masokin 5-9