SKIF-pro 3x3

3x3 Liga Pro 11/21 08:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 21-15
3x3 Liga Pro 11/21 07:20 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 L 21-17
3x3 Liga Pro 11/21 05:50 - Dinamo-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 12-22
3x3 Liga Pro 11/20 07:50 - Dinamo-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 18-21
3x3 Liga Pro 11/20 06:50 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 21-15
3x3 Liga Pro 11/20 05:50 - SKIF-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 W 21-20
3x3 Liga Pro 11/19 07:50 - SKIF-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 L 18-20
3x3 Liga Pro 11/19 07:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 21-18
3x3 Liga Pro 11/19 06:20 - SKIF-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 18-21
3x3 Liga Pro 11/18 08:20 - SKIF-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 W 16-12
3x3 Liga Pro 11/18 06:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 15-22
3x3 Liga Pro 11/18 06:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 16-21
3x3 Liga Pro 11/14 07:50 - Dinamo-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 13-21
3x3 Liga Pro 11/14 06:50 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 22-20
3x3 Liga Pro 11/14 05:50 - SKIF-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 L 16-19
3x3 Liga Pro 11/13 07:50 - SKIF-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 D 19-19
3x3 Liga Pro 11/13 07:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 W 21-16
3x3 Liga Pro 11/13 06:20 - SKIF-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 W 21-12
3x3 Liga Pro 11/12 08:20 - SKIF-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 11-21
3x3 Liga Pro 11/12 06:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 9-21
3x3 Liga Pro 11/12 06:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 18-21
3x3 Liga Pro 11/11 08:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 14-21
3x3 Liga Pro 11/11 07:20 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 20-21
3x3 Liga Pro 11/11 05:50 - Dinamo-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 - View
3x3 Liga Pro 11/07 07:50 - SKIF-pro 3x3 v Lokomotiv-pro 3x3 L 12-21
3x3 Liga Pro 11/07 07:20 - SKIF-pro 3x3 v Spartak-pro 3x3 L 14-21
3x3 Liga Pro 11/07 06:20 - SKIF-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 13-14
3x3 Liga Pro 11/06 08:20 - SKIF-pro 3x3 v Dinamo-pro 3x3 L 15-20
3x3 Liga Pro 11/06 06:50 - Spartak-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 18-19
3x3 Liga Pro 11/06 06:20 - Lokomotiv-pro 3x3 v SKIF-pro 3x3 W 13-15

Leagues Played