Artem Suntsov

Moscow Liga Pro 12/03 02:55 - Dmitry Osadchiy v Artem Suntsov 11-8
Moscow Liga Pro 12/03 01:30 - Artem Suntsov v Igor Abelmasov 13-11
Moscow Liga Pro 12/03 00:30 - Artem Suntsov v Dmitry Osadchiy 8-10
Moscow Liga Pro 12/02 23:30 - Nikita Sukharnikov v Artem Suntsov 10-8
Moscow Liga Pro 12/02 22:00 - Anatoly Ilin v Artem Suntsov 9-11
Moscow Liga Pro 12/01 02:24 - Pavel Chernetsov v Artem Suntsov 10-8
Moscow Liga Pro 12/01 00:00 - Artem Suntsov v Dmitry Osadchiy 12-10
Moscow Liga Pro 11/30 22:30 - Artem Suntsov v Sergey Burov 8-7
Moscow Liga Pro 11/30 21:30 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Suntsov 5-2
Moscow Liga Pro 11/19 02:31 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Suntsov 11-9
Moscow Liga Pro 11/19 01:30 - Artem Suntsov v Evgeniy Ilyukhin 6-11
Moscow Liga Pro 11/19 00:30 - Artem Suntsov v Nikita Sukharnikov 5-10
Moscow Liga Pro 11/18 23:30 - Igor Ramensky v Artem Suntsov 6-11
Moscow Liga Pro 11/18 22:00 - Anatoliy Ilyin v Artem Suntsov 8-11
Moscow Liga Pro 11/12 03:06 - Pavel Chernetsov v Artem Suntsov 6-9
Moscow Liga Pro 11/12 02:00 - Sergey Burov v Artem Suntsov 6-9
Moscow Liga Pro 11/12 00:30 - Pavel Chernetsov v Artem Suntsov 12-10
Moscow Liga Pro 11/11 23:00 - Artem Suntsov v Igor Abelmasov 13-11
Moscow Liga Pro 11/11 21:30 - Artem Suntsov v Dmitry Balakin 11-6
Moscow Liga Pro 11/10 03:00 - Dmitry Korneev v Artem Suntsov 11-9
Moscow Liga Pro 11/10 01:30 - Dmitrij Bakalin v Artem Suntsov 10-10
Moscow Liga Pro 11/10 00:00 - Artem Suntsov v Aleksandr Scherbinin 7-9
Moscow Liga Pro 11/09 22:30 - Artem Suntsov v Dmitry Korneev 5-8
Moscow Liga Pro 11/09 21:30 - Vladimir Kasatkin v Artem Suntsov 10-10
Moscow Liga Pro 11/05 02:33 - Dmitry Karpov v Artem Suntsov 11-7
Moscow Liga Pro 11/05 01:00 - Artem Suntsov v Dmitry Karpov 11-12
Moscow Liga Pro 11/05 00:00 - Dmitry Balakin v Artem Suntsov 4-11
Moscow Liga Pro 11/04 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Suntsov 6-10
Moscow Liga Pro 11/04 22:00 - Artem Suntsov v Igor Abelmasov 11-13
Moscow Liga Pro 10/29 03:02 - Pavel Chernetsov v Artem Suntsov 11-6