Dmitry Osadchiy

Moscow Liga Pro 12/03 02:55 - Dmitry Osadchiy v Artem Suntsov 11-8
Moscow Liga Pro 12/03 02:00 - Nikita Sukharnikov v Dmitry Osadchiy 3-11
Moscow Liga Pro 12/03 00:30 - Artem Suntsov v Dmitry Osadchiy 8-10
Moscow Liga Pro 12/02 23:00 - Dmitry Osadchiy v Anatoly Ilin 11-6
Moscow Liga Pro 12/02 21:30 - Dmitry Osadchiy v Igor Abelmasov 6-1
Moscow Liga Pro 12/01 02:29 - Dmitry Osadchiy v Sergey Burov 11-8
Moscow Liga Pro 12/01 01:00 - Dmitry Osadchiy v Sergey Burov 13-11
Moscow Liga Pro 12/01 00:00 - Artem Suntsov v Dmitry Osadchiy 12-10
Moscow Liga Pro 11/30 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Osadchiy 10-11
Moscow Liga Pro 11/30 22:00 - Dmitry Osadchiy v Pavel Chernetsov 10-10
Moscow Liga Pro 11/26 02:40 - Igor Mikhailov v Dmitry Osadchiy 11-6
Moscow Liga Pro 11/26 01:30 - Dmitry Osadchiy v Aleksandr Scherbinin 5-9
Moscow Liga Pro 11/26 00:30 - Dmitry Osadchiy v Dmitry Balakin 7-11
Moscow Liga Pro 11/25 23:30 - Igor Mikhailov v Dmitry Osadchiy 9-5
Moscow Liga Pro 11/25 22:00 - Nikita Sukharnikov v Dmitry Osadchiy 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/22 07:39 - Dmitry Osadchiy v Dmitry Korneev 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/22 06:30 - Anatoliy Ilyin v Dmitry Osadchiy 4-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/22 05:30 - Dmitry Osadchiy v Sergey Maksakov 12-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/22 04:30 - Dmitry Korneev v Dmitry Osadchiy 13-12
Moscow Liga Pro 11/17 03:00 - Sergey Burov v Dmitry Osadchiy 10-8
Moscow Liga Pro 11/17 01:30 - Andrey Dontsenko v Dmitry Osadchiy 8-11
Moscow Liga Pro 11/17 00:00 - Dmitry Osadchiy v Vladimir Mishakin 7-11
Moscow Liga Pro 11/16 22:30 - Dmitry Osadchiy v Sergey Burov 9-9
Moscow Liga Pro 11/16 21:30 - Dmitry Balakin v Dmitry Osadchiy 5-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/15 07:39 - Dmitry Osadchiy v Oleg Kutuzov 6-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/15 06:00 - Dmitry Osadchiy v Vladislav Rachkov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/15 05:30 - Oleg Kutuzov v Dmitry Osadchiy 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/15 04:00 - Dmitry Osadchiy v Ilya Novikov 11-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/01 07:13 - Dmitry Osadchiy v Dmitry Korneev 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/01 06:00 - Oleg Kutuzov v Dmitry Osadchiy 11-7