Results

TT Elite Series 03/01 17:45 - Grzegorz Felkel v Lukasz Jarocki L 3-0
TT Elite Series 03/01 16:35 - Lukasz Jarocki v Artur Grela L 2-3
TT Elite Series 03/01 15:25 - Jakub Stecyszyn v Lukasz Jarocki W 0-3
TT Elite Series 03/01 14:15 - Krzysztof Wloczko v Lukasz Jarocki L 3-1
TT Elite Series 03/01 12:35 - Maksymilian Miastowski v Lukasz Jarocki L 3-2
TT Elite Series 02/29 22:55 - Lukasz Jarocki v Konrad Staszczyk L 2-3
TT Elite Series 02/29 21:45 - Lukasz Jarocki v Damian Korczak W 3-0
TT Elite Series 02/29 20:35 - Lukasz Jarocki v Szymon Kolasa L 1-3
TT Elite Series 02/29 19:25 - Tomasz Filbrandt v Lukasz Jarocki W 0-3
TT Elite Series 02/29 18:35 - Lukasz Jarocki v Piotr Chlodnicki W 3-2
TT Elite Series 02/29 17:45 - Lukasz Jarocki v Artur Daniel W 3-2
TT Elite Series 02/29 16:10 - Lukasz Jarocki v Adrian Wiecek L 2-3