Sergii Skhabitskiy

Results

Setka Cup 04/22 18:30 - Sergii Skhabitskiy v Andrii Melchenko W 3-2
Setka Cup 04/22 16:45 - Igor Koshkodan v Sergii Skhabitskiy W 1-3
Setka Cup 04/22 15:15 - Vasyl Kondratenko v Sergii Skhabitskiy W 0-3
Setka Cup 04/22 13:45 - Andrii Melchenko v Sergii Skhabitskiy L 3-0
Setka Cup 04/22 12:45 - Ihor Dmytruk v Sergii Skhabitskiy W 0-3
Setka Cup 04/20 11:29 - Bohdan Havryliuk v Sergii Skhabitskiy L 3-0
Setka Cup 04/20 09:50 - Sergii Skhabitskiy v Bohdan Havryliuk L 0-3
Setka Cup 04/20 08:50 - Viktor Bereza v Sergii Skhabitskiy W 2-3
Setka Cup 04/20 07:50 - Andrii Obishchenko v Sergii Skhabitskiy L 3-2
Setka Cup 04/20 06:20 - Dmytro Smyrnov v Sergii Skhabitskiy W 0-3
Setka Cup 04/17 18:10 - Sergii Skhabitskiy v Andrii Melchenko L 1-3
Setka Cup 04/17 17:00 - Andrii Melchenko v Sergii Skhabitskiy L 3-2