Results

WTT Feeder Otocec 06/25 12:15 - Marek Badowski v Benedek Olah L 3-4
WTT Feeder Ototec 06/24 17:40 - Marek Badowski v Filip Zeljko W 4-0
WTT Feeder Ototec 06/24 13:30 - Andrej Gacina v Marek Badowski W 1-4
WTT Feeder Ototec 06/23 15:30 - Alexander Chen v Marek Badowski W 2-3
WTT Feeder Ototec Quals 06/22 13:45 - Marek Badowski v Guodong Liang W 3-1
WTT Feeder Ototec Quals 06/21 15:45 - Aleksandar Karakasevic v Marek Badowski W 2-3
WTT Feeder Ototec Quals 06/21 09:45 - Marek Badowski v Mengyang Xiong W 3-1
WTT Contender Zagreb Quals 06/14 13:10 - Marek Badowski v Martin Allegro L 2-3
WTT Contender Zagreb Quals 06/13 11:35 - Tilen Cvetko v Marek Badowski W 0-3
Others 06/05 14:59 - Sergey Burov v Marek Badowski W 0-2
Challenger Ochsenhausen 06/05 13:11 - Artur Grela v Marek Badowski L 3-0
Challenger Ochsenhausen 05/06 17:23 - Szymon Malicki v Marek Badowski W 0-3