Results

Setka Cup 05/23 12:20 - Oleksandr Mytsyk v Vasyl Kondratenko L 2-1
Setka Cup 05/23 11:20 - Dmytro Zaporozhets v Vasyl Kondratenko W 0-3
Setka Cup 05/23 09:50 - Stepan Grygorenko v Vasyl Kondratenko W 1-3
Setka Cup 05/23 07:50 - Vasil Smyk v Vasyl Kondratenko L 3-1
Setka Cup 05/23 05:50 - Sergii Skhabitskiy v Vasyl Kondratenko W 1-3
Setka Cup 05/22 21:50 - Oleksandr Mytsyk v Vasyl Kondratenko W 0-3
Setka Cup 05/22 20:20 - Vasyl Kondratenko v Oleksandr Tymofeev W 3-1
Setka Cup 05/22 18:20 - Vasil Smyk v Vasyl Kondratenko W 0-3
Setka Cup 05/22 16:20 - Dmytro Zaporozhets v Vasyl Kondratenko W 1-3
Setka Cup 05/22 15:20 - Dmytro Khairov v Vasyl Kondratenko L 3-0
Setka Cup 05/19 16:40 - Oleh Karpenko v Vasyl Kondratenko L 3-0
Setka Cup 05/19 15:40 - Vasyl Kondratenko v Oleksandr Mytsyk W 3-1