Results

Setka Cup 05/24 12:20 - Yaroslav Kovshun v Yurii Volkov L 3-2
Setka Cup 05/24 11:20 - Andrii Troian v Yurii Volkov W 1-3
Setka Cup 05/24 09:50 - Dmytro Khairov v Yurii Volkov L 3-2
Setka Cup 05/24 07:50 - Volodymyr Melnykov v Yurii Volkov W 0-3
Setka Cup 05/24 05:50 - Oleg Varlamov v Yurii Volkov L 3-1
Setka Cup 05/23 21:55 - Andrii Troian v Yurii Volkov W 1-3
Setka Cup 05/23 20:50 - Yurii Volkov v Yaroslav Kovshun W 3-1
Setka Cup 05/23 19:50 - Yurii Volkov v Dmytro Khairov L 1-3
Setka Cup 05/23 18:20 - Yurii Volkov v Andrii Troian W 3-1
Setka Cup 05/23 17:20 - Yurii Volkov v Oleksandr Tymofeev W 3-0
Setka Cup 05/20 12:50 - Yurii Volkov v Ihor Vasylyshyn W 3-1
Setka Cup 05/20 10:50 - Valentyn Lutsenko v Yurii Volkov L 3-1