Results

Setka Cup 11/28 19:35 - Roman Cherevko v Valerii Melnyk W 2-3
Setka Cup 11/28 18:35 - Valerii Melnyk v Yevhen Masko W 3-1
Setka Cup 11/28 17:35 - Valerii Melnyk v Yevhen Pysmennyi W 3-2
Setka Cup 11/28 16:05 - Valerii Melnyk v Oleksii Krutko L 2-3
Setka Cup 11/28 14:05 - Valerii Melnyk v Oleksandr Tuzhylin L 1-3
Setka Cup 11/28 04:25 - Roman Cherevko v Valerii Melnyk W 2-3
Setka Cup 11/28 03:25 - Valerii Melnyk v Yevhen Pysmennyi W 3-2
Setka Cup 11/28 02:25 - Valerii Melnyk v Yevhen Masko L 2-3
Setka Cup 11/28 00:55 - Valerii Melnyk v Oleksandr Tuzhylin L 2-3
Setka Cup 11/27 22:55 - Valerii Melnyk v Oleksii Krutko W 3-1
Setka Cup 11/21 19:35 - Roman Cherevko v Valerii Melnyk L 3-2
Setka Cup 11/21 18:35 - Valerii Melnyk v Yevhen Pysmennyi W 3-1