Oleg Hubanishchev

Results

Setka Cup 05/17 20:50 - Oleg Hubanishchev v Pavlo Kovalchuk W 3-0
Setka Cup 05/17 19:20 - Oleg Hubanishchev v Vitalii Levytskyi W 3-0
Setka Cup 05/17 17:50 - Oleg Hubanishchev v Andrii Dekhtiarenko W 3-0
Setka Cup 05/17 16:20 - Oleg Hubanishchev v Viktor Dushak L 1-3
Setka Cup 05/17 14:50 - Oleg Hubanishchev v Valerii Hries L 1-3
Setka Cup 05/13 12:10 - Oleg Hubanishchev v Andrii Dekhtiarenko W 3-2
Setka Cup 05/13 10:10 - Viktor Pakhniuk v Oleg Hubanishchev L 3-2
Setka Cup 05/13 07:10 - Oleg Hubanishchev v Viktor Dushak L 1-3
Setka Cup 05/13 06:10 - Volodymyr Melnykov v Oleg Hubanishchev W 2-3
Setka Cup 05/07 21:20 - Oleg Hubanishchev v Serhii Yatsenko W 3-0
Setka Cup 05/07 19:20 - Vadym Kucheriavyi v Oleg Hubanishchev W 2-3
Setka Cup 05/07 18:20 - Oleg Hubanishchev v Volodymyr Melnykov W 3-1