Results

Setka Cup 03/20 11:35 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Oleksandr Hainovskyi L 3-2
Setka Cup 03/20 10:35 - Oleksandr Hainovskyi v Artem Trofymchuk L 0-3
Setka Cup 03/20 09:35 - Oleksandr Hainovskyi v Volodymyr Kaidakov W 3-2
Setka Cup 03/20 08:05 - Oleksandr Hainovskyi v Yaroslav Tebenko L 0-3
Setka Cup 03/20 06:05 - Oleksandr Hainovskyi v Ivan Pytsko W 3-2
Setka Cup 03/19 19:05 - Yaroslav Tebenko v Oleksandr Hainovskyi L 3-0
Setka Cup 03/19 18:05 - Oleksandr Hainovskyi v Artem Trofymchuk W 3-0
Setka Cup 03/19 17:05 - Oleksandr Hainovskyi v Volodymyr Kaidakov L 2-3
Setka Cup 03/19 15:35 - Oleksandr Hainovskyi v Ivan Pytsko L 1-3
Setka Cup 03/19 13:35 - Oleksandr Hainovskyi v Volodymyr Ivasiv 1971 L 2-3
Setka Cup 03/19 03:30 - Yaroslav Tebenko v Oleksandr Hainovskyi W 0-3
Setka Cup 03/19 02:30 - Volodymyr Kaidakov v Oleksandr Hainovskyi W 2-3