Khimik Yuzhny

Ukraine FBU Superleague 03/17 14:00 1 Zaporizhya v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 03/15 14:00 1 MBC Mykolaiv v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 03/02 14:00 1 Khimik Yuzhny v Dnipro - View
Ukraine FBU Superleague 02/28 14:00 1 Khimik Yuzhny v Kharkhiv Politechnic - View
Ukraine FBU Superleague 02/16 14:00 1 BC Kyiv v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 02/14 14:00 1 Cherkaski Mavpy v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 02/08 14:00 1 Khimik Yuzhny v Odessa - View
Ukraine FBU Superleague 02/02 14:00 1 Khimik Yuzhny v Zaporizhya - View
Ukraine FBU Superleague 01/31 14:00 1 Khimik Yuzhny v MBC Mykolaiv - View
Ukraine FBU Superleague 01/20 14:00 1 Khimik Yuzhny v BC Kyiv - View
Ukraine FBU Superleague 01/18 14:00 1 Khimik Yuzhny v Cherkaski Mavpy - View
Ukraine FBU Superleague 01/13 14:00 1 Dnipro v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 01/11 14:00 1 Kharkhiv Politechnic v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 12/22 14:00 1 Odessa v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 12/09 14:00 1 MBC Mykolaiv v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 12/07 14:00 1 Zaporizhya v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 11/18 11:30 1 Khimik Yuzhny v Kharkhiv Politechnic - View
Ukraine FBU Superleague 11/16 14:00 1 Khimik Yuzhny v Dnipro - Postponed
Ukraine FBU Superleague 11/10 14:00 1 [8] Cherkasy Mavpy v Khimik Yuzhny [3] W 96-98
Ukraine FBU Superleague 11/08 17:00 1 [4] Kyiv Basket v Khimik Yuzhny [2] W 77-80
Ukraine FBU Superleague 11/08 14:00 1 BC Kyiv v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 11/02 16:00 1 [2] Khimik Yuzhny v Odessa [5] W 90-89
Ukraine FBU Superleague 11/02 14:00 - Odessa v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 10/29 16:00 1 [5] Khimik Yuzhny v MBC Mykolaiv [6] W 87-81
Ukraine FBU Superleague 10/25 15:00 1 [4] Khimik Yuzhny v Zaporozhye [1] L 87-95
Ukraine FBU Superleague 10/20 11:00 1 [3] Khimik Yuzhny v Cherkasy Mavpy [8] W 93-76
Ukraine FBU Superleague 10/18 15:00 1 Khimik Yuzhny v Kyiv Basket W 89-75
Ukraine FBU Superleague 10/14 11:00 1 [7] Kharkhiv Politechnic v Khimik Yuzhny [6] W 61-99
Ukraine FBU Superleague 10/12 16:00 1 [1] Dnipro v Khimik Yuzhny [7] L 78-73
Ukraine FBU Superleague 10/07 11:00 1 Odessa v Khimik Yuzhny L 89-80