Cherkasy Mavpy Cherkasy Mavpy

Ukraine FBU Superleague 03/25 13:00 1 Cherkaski Mavpy v Khimik Yuzhny - View
Ukraine FBU Superleague 03/23 14:00 1 Cherkaski Mavpy v Bipa Basket - View
Ukraine FBU Superleague 03/04 14:00 1 Kharkiv v Cherkaski Mavpy - View
Ukraine FBU Superleague 03/02 17:00 1 Dnipro v Cherkaski Mavpy - View
Ukraine FBU Superleague 02/15 17:00 1 [2] Cherkaski Mavpy v Zaporizhya [8] W 104-86
Ukraine FBU Superleague 02/13 17:00 1 [3] Cherkaski Mavpy v MBC Mykolaiv [5] W 96-76
Ukraine FBU Superleague 02/09 16:30 1 [3] Cherkaski Mavpy v Budivelnik [2] W 78-77
Ukraine FBU Superleague 02/04 12:00 1 [6] Bipa Basket v Cherkaski Mavpy [3] W 87-109
Ukraine FBU Superleague 02/02 16:00 1 Khimik Yuzhny v Cherkaski Mavpy W 85-92
Ukraine Cup 01/25 17:00 - Bipa Basket v Cherkaski Mavpy W 78-79
Ukraine FBU Superleague 01/20 12:00 1 Cherkaski Mavpy v Kharkiv L 80-85
Ukraine FBU Superleague 01/20 11:53 - Cherkaski Mavpy v Kharkhiv Politechnic L 80-85
Ukraine FBU Superleague 01/18 17:00 1 [3] Cherkaski Mavpy v Dnipro [1] W 91-81
Ukraine FBU Superleague 01/13 12:00 1 [7] Zaporizhya v Cherkaski Mavpy [3] W 72-87
Ukraine FBU Superleague 01/11 17:00 1 [4] MBC Mykolaiv v Cherkaski Mavpy [3] W 76-84
Ukraine Cup 12/27 17:00 - Cherkaski Mavpy v Bipa Basket L 87-91
Ukraine FBU Superleague 12/22 16:30 1 [3] Cherkaski Mavpy v Khimik Yuzhny [6] W 86-78
Ukraine FBU Superleague 12/20 17:00 1 [4] Cherkaski Mavpy v Bipa Basket [5] W 111-90
Ukraine Cup 12/14 15:52 - BC Kropyvnytsky v Cherkaski Mavpy W 96-124
Ukraine FBU Superleague 12/09 14:00 1 Cherkaski Mavpy v Budivelnik L 83-89
Ukraine FBU Superleague 12/09 13:53 - [3] Cherkaski Mavpy v Budivelnik [2] L 79-87
Ukraine FBU Superleague 12/03 12:00 1 [8] Kharkhiv Politechnic v Cherkaski Mavpy [5] W 83-92
Ukraine FBU Superleague 12/01 17:00 1 [1] Dnipro v Cherkaski Mavpy [4] L 93-60
Ukraine Cup 11/15 16:52 - Cherkaski Mavpy v BC Kropyvnytsky W 93-69
Ukraine FBU Superleague 11/11 12:00 1 [5] Cherkaski Mavpy v MBC Mykolaiv [3] W 86-81
Ukraine FBU Superleague 11/09 17:00 1 Cherkaski Mavpy v Zaporizhya W 83-58
Ukraine FBU Superleague 11/05 12:00 1 [4] Bipa Basket v Cherkaski Mavpy [5] L 82-79
Ukraine FBU Superleague 11/03 16:00 1 Khimik Yuzhny v Cherkaski Mavpy W 67-68
Ukraine FBU Superleague 10/28 13:00 1 [2] Budivelnik v Cherkaski Mavpy [7] L 88-71
Ukraine FBU Superleague 10/13 15:30 1 Cherkaski Mavpy v Dnipro L 61-79