Ansan Rush&Cash

Korea KOVO 03/11 10:00 1 Korean Air v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 03/08 10:00 1 Ansan Rush&Cash v Kepco Vixtorm View
Korea KOVO 03/05 10:00 1 Ansan Rush&Cash v Samsung Bluefangs View
Korea KOVO 03/01 05:00 1 Hyundai Skywalkers v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 02/24 05:00 1 Ansan Rush&Cash v Woori Card Wibee View
Korea KOVO 02/09 05:00 1 Woori Card Wibee v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 02/05 05:00 1 Ansan Rush&Cash v KB Stars View
Korea KOVO 02/01 10:00 1 Kepco Vixtorm v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 01/29 10:00 1 Ansan Rush&Cash v Korean Air View
Korea KOVO 01/26 05:00 1 Samsung Bluefangs v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 01/18 10:00 1 Kepco Vixtorm v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 01/14 10:00 1 Korean Air v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 01/11 10:00 1 Ansan Rush&Cash v Samsung Bluefangs View
Korea KOVO 01/06 05:00 1 Hyundai Skywalkers v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 01/01 05:00 1 KB Stars v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 12/28 10:00 1 Ansan Rush&Cash v Woori Card Wibee View
Korea KOVO 12/24 10:00 1 Samsung Bluefangs v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 12/20 10:00 1 Ansan Rush&Cash v Woori Card Wibee View
Korea KOVO 12/16 05:00 1 Korean Air v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 12/11 10:00 1 [3] Ansan Rush&Cash v KB Stars [6] 1-3
Korea KOVO 12/07 10:00 1 [7] Kepco Vixtorm v Ansan Rush&Cash [3] 0-3
Korea KOVO 12/04 10:00 1 [3] Ansan Rush&Cash v Hyundai Skywalkers [2] 0-3
Korea KOVO 11/30 10:00 1 [6] KB Stars v Ansan Rush&Cash [3] 1-3
Korea KOVO 11/24 05:00 1 [3] Ansan Rush&Cash v Kepco Vixtorm [7] 3-0
Korea KOVO 11/20 10:00 1 [2] Hyundai Skywalkers v Ansan Rush&Cash [3] 3-2
Korea KOVO 11/17 05:00 1 [5] Woori Card Hansae v Ansan Rush&Cash [3] 3-1
Korea KOVO 11/11 05:00 1 [1] Ansan Rush&Cash v Korean Air Jumbos [3] 0-3
Korea KOVO 11/06 10:00 1 [2] Ansan Rush&Cash v Samsung Bluefangs [4] 3-1
Korea KOVO 11/03 05:00 1 [2] Ansan Rush&Cash v Korean Air Jumbos [1] 3-2
Korea KOVO 10/30 10:00 1 [4] Samsung Bluefangs v Ansan Rush&Cash [3] 0-3