KB Stars

Korea KOVO 12/26 10:00 4 KB Stars v Ansan Rush&Cash View
Korea KOVO 12/22 10:00 3 KB Stars v Hyundai Skywalkers View
Korea KOVO 12/19 10:00 3 Kepco Vixtorm v KB Stars View
Korea KOVO 12/15 10:00 3 Samsung Bluefangs v KB Stars View
Korea KOVO 12/12 10:00 3 [3] KB Stars v Korean Air [4] 2-3
Korea KOVO 12/08 10:00 3 [4] KB Stars v Woori Card Wibee [6] 3-0
Korea KOVO 12/05 10:00 3 [7] Ansan Rush&Cash v KB Stars [5] 2-3
Korea KOVO 12/01 10:00 2 [2] Hyundai Skywalkers v KB Stars [4] 3-0
Korea KOVO 11/26 05:00 2 [3] KB Stars v Kepco Vixtorm [7] 1-3
Korea KOVO 11/22 10:00 2 [2] KB Stars v Samsung Bluefangs [1] 2-3
Korea KOVO 11/17 10:00 2 [4] Korean Air v KB Stars [2] 2-3
Korea KOVO 11/12 07:00 2 [7] Woori Card Wibee v KB Stars [1] 1-3
Korea KOVO 11/08 10:00 2 [1] KB Stars v Ansan Rush&Cash [4] 2-3
Korea KOVO 11/04 05:00 1 [4] Ansan Rush&Cash v KB Stars [1] 2-3
Korea KOVO 11/01 10:00 1 [7] Woori Card Wibee v KB Stars [1] 3-1
Korea KOVO 10/28 05:00 1 [2] Korean Air v KB Stars [5] 0-3
Korea KOVO 10/21 06:00 1 [1] KB Stars v Kepco Vixtorm [5] 1-3
Korea KOVO 10/18 10:00 1 [3] KB Stars v Hyundai Skywalkers [1] 3-0
Korea KOVO 10/15 05:00 1 [3] KB Stars v Samsung Bluefangs [3] 3-2
Korea Cup 09/21 10:00 - Kepco Vixtorm v KB Stars 3-2
Korea Cup 09/20 07:00 1 [2] KB Stars v Ansan Rush&Cash [3] 3-1
Korea Cup 09/17 05:00 1 Hyundai Skywalkers v KB Stars 0-3
Korea KOVO 03/12 05:00 1 [5] Woori Card Wibee v KB Stars [6] 2-3
Korea KOVO 03/10 10:00 1 [6] KB Stars v Kepco Vixtorm [3] 1-3
Korea KOVO 03/05 05:00 1 [6] KB Stars v Ansan Rush&Cash [7] 3-0
Korea KOVO 02/28 10:00 1 [6] KB Stars v Korean Air [1] 1-3
Korea KOVO 02/24 10:00 1 [5] Samsung Bluefangs v KB Stars [6] 3-0
Korea KOVO 02/21 10:00 1 [2] Hyundai Skywalkers v KB Stars [6] 3-1
Korea KOVO 02/17 10:00 1 [6] KB Stars v Hyundai Skywalkers [2] 3-2
Korea KOVO 02/12 05:00 1 [7] Ansan Rush&Cash v KB Stars [6] 0-3