Sam Craigie

World Championship Qual 2019 04/15 13:30 8 Sam Craigie v Tom Ford 8-10
World Championship Qual 2019 04/12 09:00 7 Sam Craigie v Rhys Clark 10-2
China Open 2019 04/05 06:00 3 Sam Craigie v Neil Robertson 0-6
China Open 2019 04/04 06:00 9 Liang Wenbo v Sam Craigie 2-6
China Open 2019 04/03 06:00 8 Sam Craigie v Ali Carter 6-4
China Open 2019 04/02 06:30 7 Ryan Day v Sam Craigie 1-6
Gibraltar Open 2019 03/16 08:25 9 Billy Joe Castle v Sam Craigie 4-0
Gibraltar Open 2019 03/02 05:05 9 Li Hang v Sam Craigie 4-2
Gibraltar Open 2019 03/01 07:45 8 Peter Ebdon v Sam Craigie 1-4
Gibraltar Open 2019 02/27 09:45 7 Sam Craigie v Liang Wenbo 4-3
Gibraltar Open 2019 02/22 15:43 7 Ben Woollaston v Sam Craigie 1-0
World Championship Qual 2019 02/18 10:00 7 Sunny Akani v Sam Craigie 2-6
Gibraltar Open 2019 02/14 10:00 9 Jack Lisowski v Sam Craigie 4-3
Gibraltar Open 2019 02/13 10:00 8 Ken Doherty v Sam Craigie 1-4
Gibraltar Open 2019 02/11 10:00 7 Sam Craigie v Mark King 4-0
World Championship Qual 2019 12/20 19:00 8 Sam Craigie v Sam Baird 3-5
World Championship Qual 2019 12/18 10:00 7 Ali Carter v Sam Craigie 2-5
Gibraltar Open 2019 12/10 12:40 7 Sam Craigie v Michael Holt 2-4
Gibraltar Open 2019 11/29 14:30 7 Mark Davis v Sam Craigie 6-4
Gibraltar Open 2019 11/14 10:00 8 Sam Craigie v Li Hang 2-4
Gibraltar Open 2019 11/12 10:00 7 Adam Duffy v Sam Craigie 0-4
Gibraltar Open 2019 10/17 18:00 8 Sam Craigie v Barry Hawkins 3-4
Gibraltar Open 2019 10/16 12:00 7 Rod Lawler v Sam Craigie 0-4
International Championship Quals 10/12 08:30 7 David Gilbert v Sam Craigie 6-5
Gibraltar Open 2019 10/02 18:35 7 Mark Selby v Sam Craigie 4-1
Gibraltar Open 2019 09/24 11:30 7 Sam Craigie v Mark King 3-5
Gibraltar Open 2019 08/24 09:00 9 Scott Donaldson v Sam Craigie 4-2
World Championship Qual 2019 08/21 18:00 7 Dominic Dale v Sam Craigie 2-5
World Championship Qual 2019 08/17 18:00 7 Ashley Carty v Sam Craigie 1-4
World Championship Qual 2019 08/15 18:00 7 Jimmy White v Sam Craigie 0-4