VBC Weiz

Austria 1.Bundesliga 03/13 18:00 28 UVC Graz v VBC Weiz View
Austria 1.Bundesliga 03/09 17:00 27 UVC Weberzeile Ried v VBC Weiz View
Austria 1.Bundesliga 03/06 18:00 26 SK Aich/Dob v VBC Weiz View
Austria 1.Bundesliga 02/23 18:00 24 SG VCA Amstetten v VBC Weiz View
Austria 1.Bundesliga 02/15 23:00 23 VBC Weiz v VBK Klagenfurt View
Austria 1.Bundesliga 02/09 18:00 22 SG Raiffeisen Arbesbach v VBC Weiz View
Austria 1.Bundesliga 02/02 18:00 21 VBC Weiz v UVC Graz View
Austria 1.Bundesliga 01/26 18:00 20 VBC Weiz v UVC Weberzeile Ried View
Austria 1.Bundesliga 01/23 19:30 19 VBC Weiz v SK Aich/Dob View
Austria 1.Bundesliga 01/12 18:00 17 [6] VBC Weiz v SG VCA Amstetten [5] 3-1
Austria 1.Bundesliga 01/09 19:00 15 [6] VBC Weiz v SG Raiffeisen Arbesbach [2] 0-3
Austria 1.Bundesliga 12/22 17:00 16 [7] VBK Klagenfurt v VBC Weiz [5] 2-3
Austria 1.Bundesliga 12/12 19:00 14 [2] UVC Graz v VBC Weiz [7] 1-3
Austria 1.Bundesliga 12/08 17:00 13 [4] UVC Weberzeile Ried v VBC Weiz [7] 3-1
Austria 1.Bundesliga 12/01 18:00 12 [1] SK Aich/Dob v VBC Weiz [7] 3-0
Austria 1.Bundesliga 11/24 17:00 11 [4] VBK Klagenfurt v VBC Weiz [7] 1-3
Austria 1.Bundesliga 11/21 18:00 8 [2] SG Raiffeisen Arbesbach v VBC Weiz [7] 3-0
Austria Cup 11/18 14:53 - WAT Tigers Sport v VBC Weiz 16-24
Austria 1.Bundesliga 11/16 18:00 10 [7] SG VCA Amstetten v VBC Weiz [6] 3-0
Austria 1.Bundesliga 11/10 18:00 9 [6] VBC Weiz v VBK Klagenfurt [5] 2-3
Austria 1.Bundesliga 11/01 18:00 7 [6] VBC Weiz v UVC Graz [3] 2-3
Austria 1.Bundesliga 10/28 15:30 6 [5] VBC Weiz v UVC Weberzeile Ried [6] 1-3
Austria 1.Bundesliga 10/26 17:00 5 [5] VBC Weiz v SK Aich/Dob [1] 1-3
Austria Cup 10/21 12:49 - VCU Wiener Neustadt v VBC Weiz 14-25
Austria 1.Bundesliga 10/17 18:30 3 [7] VBC Weiz v SG VCA Amstetten [6] 3-1
Austria 1.Bundesliga 10/06 17:00 1 [4] VBC Weiz v SG Raiffeisen Arbesbach [2] 0-3
Austria 1.Bundesliga 04/15 12:00 - [6] VBC Weiz v VBK Klagenfurt [5] 1-3
Austria 1.Bundesliga 04/07 14:00 - [5] VBK Klagenfurt v VBC Weiz [6] 3-0
Austria 1.Bundesliga 03/14 18:00 28 SK Aich/Dob v VBC Weiz 3-0
Austria 1.Bundesliga 03/10 17:00 27 [7] UVC Weberzeile Ried v VBC Weiz [6] 3-0