Krka Novo Mesto

Slovenia 1.DOL 03/28 18:00 - Salonit Anhovo v MOK Krka 25-20
Slovenia 1.DOL 03/24 18:00 - Krka Novo Mesto v Salonit Anhovo 3-2
Slovenia 1.DOL 03/02 19:00 - Krka Novo Mesto v Salonit Anhovo 25-21
Slovenia 1.DOL 02/23 18:00 - Krka Novo Mesto v Sostanj Topolsica 22-20
Slovenia 1.DOL 02/16 18:00 - Krka Novo Mesto v OK Hoce 13-3
Slovenia 1.DOL 02/10 16:00 - Ach Volley Ljubljana v Krka Novo Mesto 25-11
Slovenia 1.DOL 02/02 16:00 - Panvita Pomgrad v Krka Novo Mesto 15-24
Slovenia 1.DOL 01/26 18:00 - Krka Novo Mesto v OK Triglav 8-13
Slovenia 1.DOL 01/19 16:00 - MTB Maribor v Krka Novo Mesto 14-11
Slovenia 1.DOL 01/12 19:00 - Krka Novo Mesto v Calcit Kamnik 1-3
Slovenia 1.DOL 12/12 18:00 - Crnuce v Krka Novo Mesto 14-11
Slovenia 1.DOL 12/08 18:00 - Salonit Anhovo v Krka Novo Mesto 24-12
Slovenia 1.DOL 12/01 17:00 - Sostanj Topolsica v Krka Novo Mesto 11-12
Slovenia 1.DOL 11/23 19:00 - OK Hoce v Krka Novo Mesto 2-3
Slovenia 1.DOL 11/17 19:00 - Krka Novo Mesto v Ach Volley 17-22
Slovenia 1.DOL 11/10 18:00 - Krka Novo Mesto v Panvita Pomgrad 22-20
Slovenia 1.DOL 11/03 17:00 - OK Triglav v Krka Novo Mesto 23-20
Slovenia 1.DOL 10/27 17:00 - Krka Novo Mesto v MTB Maribor 19-20
Slovenia Cup 10/24 18:00 - Krka Novo Mesto v MTB Maribor View
Slovenia 1.DOL 10/19 17:30 - Calcit Kamnik v Krka Novo Mesto 22-14
Slovenia 1.DOL 10/13 17:00 - Krka Novo Mesto v Crnuce ACH 21-15
Slovenia 1.DOL 04/13 18:00 - Krka Novo Mesto v Crnuce ACH 2-3
Slovenia 1.DOL 02/21 17:00 - Ach Volley v Krka Novo Mesto 24-13
Slovenia 1.DOL 02/06 19:00 - Krka Novo Mesto v OK Triglav 3-2
Slovenia 1.DOL 02/03 18:00 - Salonit Anhovo v Krka Novo Mesto View
Slovenia 1.DOL 01/27 18:00 - Krka Novo Mesto v OK Hoce View
Slovenia 1.DOL 12/09 19:00 - Krka Novo Mesto v Calcit Kamnik View
Slovenia 1.DOL 12/02 17:00 - GEN-I Volley v Krka Novo Mesto View
Slovenia 1.DOL 11/23 19:00 - Crnuce ACH v Krka Novo Mesto 30-29
Slovenia Cup 11/15 19:00 - Krka Novo Mesto v SIP Sempeter 2-3