Jacob Nilsson

Polish Int.Women 04/21 09:02 Anand Pawar v Jacob Nilsson 21-18
Polish Int.Women 03/10 12:23 Jacob Nilsson v Bernardo Atilano 17-21
Polish Int.Women 02/22 17:13 Jacob Nilsson v Rahul Yadav Chittaboina 20-15
Polish Int.Women 01/12 15:56 Hermansyah v Jacob Nilsson 21-10
Polish Int.Women 01/12 08:47 Arnaud Merkle v Jacob Nilsson 12-21
Polish Int.Women 12/13 10:13 Michal Rogalski v Jacob Nilsson 22-20
Korea Open MD Qual 10/12 19:24 Jacob Nilsson v Emil Holst 18-21