Min Lin/Wu Lin/Wu

China Open MD 11/06 05:40 - Baek/Rin Kim v Ching Lin/Wu 2-1
Irish Open Qual 10/31 10:30 - Ching Lin/Wu v Ng/Yeung 0-2
Irish Open Qual 10/02 06:05 - Mak/Ho v Lin/Wu 18-20
China Open MD 08/01 04:30 - Min Lin/Wu v Chaladchalam/Muenwong 0-2
China Open MD 07/31 05:00 - Wu/Min Lin v Garino/Iversen 2-0
Hong Kong Open XD 04/26 02:00 - Min Lin/Wu v Kim/Kong 0-2
Hong Kong Open XD 04/25 10:00 - Abdul Razzaq/Abdul Razzaq v Min Lin/Wu 0-2
Hong Kong Open XD 01/24 08:20 - Min Lin/Wu v Fruergaard/Thygesen 0-2
Hong Kong Open XD 01/17 12:00 - Hoo/Woon v Min Lin/Wu 2-0
China Open MD 11/22 12:00 - Kititharakul/Prajongjai v Min Lin/Wu 2-1
China Open MD 11/15 02:00 - Chow/Lee v Min Lin/Wu 2-1
Irish Open XD 11/08 00:45 - Min Lin/Wu v Lim/Yap 1-2
China Open MD 09/13 09:30 5 Min Lin/Wu v Tanaka/Yonemoto 0-2
Irish Open XD 09/06 11:45 5 Min Lin/Wu v Nguyen/Vu 0-2
China Open MD 08/23 18:18 - Min Lin/Wu v Kim/Yoo 11-20
China Open MD 08/23 15:30 5 Lin/Wu v Kim/Yoo 0-2
China Open MD 08/22 11:00 6 Nistad/Wengberg v Min Lin/Wu 1-2
Irish Open XD 08/09 07:40 - Lin/Wu v Lau/Tagle 20-19
Hong Kong Open XD 06/30 06:15 - Min Lin/Wu v Kim/Kong 22-24
Hong Kong Open XD 06/30 05:00 3 Lin/Wu v Kim/Kong 0-2
Hong Kong Open XD 06/29 04:00 4 Lin/Wu v Tseng/Hu 0-2
Hong Kong Open XD 06/29 03:00 4 Mapasa/Somerville v Lin/Wu View
Hong Kong Open XD 06/28 03:40 5 Min Lin/Wu v Chow/Tsang 2-1
Hong Kong Open XD 06/28 02:55 - Lin/Wu v Choi/Yoo 21-14
China Open MD 04/27 05:00 4 Lin/Wu v Wang/Huang 0-2
China Open MD 04/26 10:40 5 Haris/Sari v Lin/Wu 2-0
China Open MD 04/13 10:20 4 Jung/Shin v Min Lin/Wu 2-0
China Open MD 04/12 06:15 5 Min Lin/Wu v Citra/Jin 2-0
Irish Open XD 04/11 08:53 - Ayunidh/Vehrenica v Min Lin/Wu 10-21
China Open MD 04/05 03:40 5 Min Lin/Wu v Juhl/Pedersen 0-2