Barbar

Bahrain League 10/10 14:30 - Barbar v Samaheej W 30-27
Bahrain Super Cup 09/27 15:21 - Al Najma (Bahrain) v Barbar L 31-27
Bahrain Fed Cup 05/05 16:00 - Barbar v Al Dair W 39-32
Bahrain League 04/03 16:00 - Barbar v Al Dair W 21-20
Bahrain League 02/16 16:30 1 Barbar v Samaheej W 38-29
Bahrain League 02/13 17:00 1 Al Ahli v Barbar W 24-27
Bahrain League 02/09 14:30 1 Al Dair v Barbar W 29-30
Bahrain Refresher Tournament 01/15 16:00 1 Al Ahli v Barbar L 21-20
Bahrain Refresher Tournament 01/04 16:00 1 Al Dair v Barbar L 29-26
Bahrain League 11/29 16:00 - Al Bahrain v Barbar W 22-28
Bahrain League 11/22 14:30 - Barbar v Al Shabbab L 21-26
Bahrain League 11/13 14:30 1 Um Alhosm v Barbar W 27-33
Bahrain League 11/05 16:00 - Barbar v Al Ettifaq W 29-28
Bahrain League 09/25 16:00 1 Al Tadamon v Barbar W 24-42
Gulf Clubs Champs 03/29 15:00 - Barbar v Al Ahli Bahrain - View
Gulf Clubs Champs 03/27 16:00 - Al Garafah v Barbar L 35-33
Gulf Clubs Champs 03/23 15:00 1 Barbar v Al Rayyan L 27-29
Gulf Clubs Champs 03/21 16:00 1 Barbar v Muscat W 32-31
Bahrain League 03/15 16:00 - Barbar v Um Alhosm W 33-29
Bahrain League 02/27 16:00 - Barbar v Tubli - View
Bahrain League 02/20 17:18 - Barbar v Al Ahli L 29-30
Bahrain League 02/16 14:30 1 Um Alhosm v Barbar W 2-7
Bahrain League 02/12 17:30 - Barbar v Al Najma L 25-27
Bahrain League 02/08 14:30 - Al Ettifaq v Barbar D 26-26
Bahrain League 02/03 15:52 - Al Bahrain v Barbar W 13-16
Bahrain Refresher Tournament 01/28 16:00 - Al Shabab v Barbar W 29-35
Bahrain Refresher Tournament 01/24 16:00 - Al Ittifaq v Barbar W 23-30
Bahrain Refresher Tournament 01/21 14:30 - Barbar v Al Shabab W 27-22
Bahrain Refresher Tournament 01/17 16:00 - Al Najma v Barbar W 24-27
Bahrain Refresher Tournament 01/05 16:00 1 Barbar v Tubli W 28-27