Shanxi Zhongyu Shanxi Brave Dragons, Shanxi Zhongyu Brave Dragons

China CBA 12/29 11:35 1 Tianjin v Shanxi Zhongyu - View
China CBA 12/27 11:35 1 Shanxi Zhongyu v Qingdao - View
China CBA 12/24 11:35 1 Shanxi Zhongyu v Shandong - View
China CBA 12/21 11:35 1 Shanxi Zhongyu v Nanjing - View
China CBA 12/19 11:35 1 Shanxi Zhongyu v Jiangsu Dragons - View
China CBA 12/16 11:35 1 Zhejiang Guangsha Lions v Shanxi Zhongyu - View
China CBA 12/14 11:35 1 Bayi v Shanxi Zhongyu - View
China CBA 12/12 11:35 1 [15] Shanxi Zhongyu v Xinjiang [7] W 116-114
China CBA 12/09 11:35 1 [15] Shanxi Zhongyu v Sichuan [19] W 110-101
China CBA 12/07 11:35 1 [4] Guangdong v Shanxi Zhongyu [15] L 124-98
China CBA 12/05 11:35 1 [9] Guangzhou v Shanxi Zhongyu [15] L 112-110
China CBA 12/03 11:35 1 [10] Shenzhen v Shanxi Zhongyu [15] L 115-101
China CBA 12/01 11:35 1 [15] Shanxi Zhongyu v Liaoning [3] L 89-96
China CBA 11/17 11:35 1 [16] Shanxi Zhongyu v Jilin [18] W 146-125
China CBA 11/14 11:35 1 [12] Zhejiang Chouzhou Bank v Shanxi Zhongyu [15] L 109-104
China CBA 11/12 11:35 1 [14] Fujian v Shanxi Zhongyu [12] L 129-111
China CBA 11/10 11:35 1 [12] Shanxi Zhongyu v Beijing Ducks [15] L 103-113
China CBA 11/08 11:35 1 [12] Shanxi Zhongyu v Beikong [13] L 101-109
China CBA 11/05 11:35 1 [19] Shanghai v Shanxi Zhongyu [12] L 128-121
China CBA 11/03 11:35 1 [12] Shanxi Zhongyu v Tianjin [11] W 129-117
China CBA 11/01 11:35 1 [9] Qingdao v Shanxi Zhongyu [12] W 121-140
China CBA 10/29 11:35 1 [7] Shandong v Shanxi Zhongyu [7] L 116-114
China CBA 02/19 11:35 38 [13] Shanxi Zhongyu v Bayi [20] W 99-92
China CBA 02/17 11:35 37 [13] Shanxi Zhongyu v Guangzhou [19] W 124-89
China CBA 02/15 11:35 36 [12] Qingdao v Shanxi Zhongyu [13] L 105-98
China CBA 02/12 11:35 35 [10] Jiangsu Dragons v Shanxi Zhongyu [13] L 100-95
China CBA 02/10 12:00 34 [2] Xinjiang v Shanxi Zhongyu [13] L 129-94
China CBA 02/08 11:35 33 [13] Shanxi Zhongyu v Jiangsu Tongxi [18] W 127-114
China CBA 02/05 11:35 32 [13] Shanxi Zhongyu v Sichuan [9] L 101-111
China CBA 01/24 11:35 31 [15] Zhejiang Chouzhou Bank v Shanxi Zhongyu [12] L 114-99

Leagues Played